Начало

Най-голямата на Балканите биоферма за червени калифорнийски червеи.

ЧЕРВЕНИ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ
За нас калифорнийските червеи са едно чудо.

Това, което ни привлече преди 15 години да започнем да се занимаваме с отглеждане на червени калифорнийски червеи бяха няколко неща.

На първо място бе това, че продуктът ,който се получава вследствие на тяхната дейност, а именно Биотор ( Биохумус) се използва в биологичното земеделие. Преди 15 години ние повярвахме, че биологичното земеделие тепърва ще се развива и че това е една свободна пазарна ниша и не се излъгахме. През последните няколко години благодарение и на субсидиите, които се получават от биологичните производители биологичното земеделие се развива с изключително високи темпове. Повишеният брой биологични ферми увеличи и търсенето на органични торове, а Биотора от червени калифорнийски червеи е един от най-добрите торове за биологичното земеделие.
Втората причина ,поради която започнахме да отглеждаме калифорнийски червеи е тяхната голяма плодовитост. За една година при добро гледане можем да увеличим само от възпроизводство 8 пъти фермата си. Така ние преди 15 години започнахме с 4 кв.м червени калифорнийски червеи и само за няколко години увеличихме фермата ни над 1000 пъти.

Друга не маловажна причина ,заради която започнахме да развиваме бизнесът с калифорнийски червеи е това, че тази дейност спомага за опазване на околната среда.
На практика при отглеждането на калифорнийски червеи се получава преработка на един отпадък от животновъдните ферми, който при неправилна употреба или съхранение е един голям замърсител на почвите , водите и атмосферата. Така чрез калифорнийските червеи един замърсител се превръща в един много полезен за биологичното и конвенционалното земеделие тор. Оборският тор е един сериозен проблем при говедовъдните ферми , а много лесно чрез калифорнийските червеи този проблем може да се превърне в нещо, което да ни носи допълнителни доходи, а именно Биотор ( Биохумус).

Привлече ни също така и това , че калифорнийските червеи не заболяват от никакви болести.Самите те при преработката на органичните отпадъци ги „ дезинфекцират” от болести. Дори ако има ешерихия коли в торта, след преработката му от калифорнийските червеи тя изчезва.

През последните няколко години се появи и една друга причина поради, която се увеличиха фермите за червени калифорнийски червеи.

Дълги години се „борихме” с институциите фермите за калифорнийски червеи да бъдат подпомагани .Опитите ни да ги включим по програма САПАРД бяха неуспешни, но не се отказахме. Успяхме обаче да се преборим и да ги включим в ПРСР . Така стопаните, които имат ферми за калифорнийски червеи могат да кандидатстват за подкрепа по мярка 121, мярка 141, мярка 112, а скоро убедихме Брюксел да бъдат включени и по мярка142. По мярка 112 „ Млад фермер”имаше много кандидати ,които кандидатстваха с калифорнийски червеи. Това не бе случайно , защото ново стартиращите млади фермери само за няколко седмици успяваха да направят ферми за калифорнийски червеи и с тях да кандидатстват по мярка 112. Ние се радваме, че успяхме и по този начин да привлечем именно много млади фермери да се занимават с този полезен за всички бизнес.

Консултирахме и продължаваме да консултираме много новостартиращи фермери как успешно да отглеждат калифорнийски червеи.
Когато продаваме червеи ние даваме не само стока, а поемаме ангажимент да консултираме фермера безплатно дори след 10 години относно гледането им.Ако възникне проблем, за който не можем да го консултираме по телефона ходим на място на фермата му и разрешаваме проблема.