Начало

Съвети

От нашият 15 годишен опит в отглеждането на червени калифорнийски червеи можем да кажем за следните често допускани грешки.

Най-често допусканата грешка е изборът на ферма ,от която да се закупят калифорнийските червеи , с които ще стартира фермерът.

Много често фермерите си мислят, че ще спестят някой лев, като си закупят калифорнийски червеи от възможно най-близката ферма.Тези фермери не се замислят, какво става утре когато възникне проблем с отглеждането на червеите. Много често ни се обаждат непознати фермери, при които възниква проблем относно гледането на калифорнийските червеи и ни търсят за помощ. На въпросът ни защо не попитате човекът ,от когото сте закупили червеите? Отговорите обикновено се повтарят. „Ами купих ги от съседа, който също наскоро си ги купи и той нищо не разбира как да ги гледа” или „ Човекът, от който ги купих се оказа мошеник.Преди да ги купим ни лъжеше, че ще ни помага за гледането, а като си получи парите вече не ни отговаря”.
Така фермерите вместо да си „ спестят” някой лев е възможно да загубят всичко, което са вложили за закупуване на червеите.

Втората масова „ грешка” е това, че червеите се хранят с много повече тор, отколкото те могат да преработят до следващото хранене. Така само за няколко месеца леглото се напълва с оборски тор , в който са се поразходили червейчета, но са преработили едва няколко процента от него. Вадят готовата продукция , която наричат „ Биотор”, но това е Биотор менте, който няма качествата на истинският Биотор (Биохумус).Продават това менте за Биотор. Съответно фермерът не е доволен и така се разваля името на Биотора.

Откакто започнахме да продаваме Биотор, постоянно попадаме на такива измамени от наши „колеги” фермери, които веднъж опарени трудно могат да бъдат убедени, че има и истински Биотор. За да има някой правото да каже, че продава Биотор (Биохумус) ,то той трябва да продава 100% екскременти на червеи. Такъв качествен Биотор (Биохумус) се получава, когато калифорнийските червеи се хранят балансирано, така че да изяждат всичко, което им се даде да ядат.

Друга масова „грешка” се получава, когато фермерът си закупи червеи за 10 кв.м, а ги сложи на 20, дори 30 кв.м. В такъв случай, освен че пак се получава биотор менте, то червеите започват много слабо да се размножават и вместо да увеличават своят брой, те започнат да го намалят.

Други грешки при отглеждането на калифорнийски червеи са слагането на много пресен оборски тор за храна на червеите, като и поддържането на ниска влажност в лехите с червеите (засушаване).

И в двата случая е възможно да се стигне до фатален за червеите край и те да загинат.