Начало

Отглеждане

ТЕРЕН

Първото нещо, което е необходимо за създаване на ферма за червени калифорнийски червеи е теренът.
В България има въведени две технологии за отглеждане на калифорнийски червеи. Едната е традиционната ,при която калифорнийските червеи се отглеждат върху почва, а при другата , която ние за първи път въведохме в България червеите се отглеждат върху твърда площадка ( от бетон или асфалт) . Преди 10 години, когато за първи път въведохме технологията за отглеждане на калифорнийския червей върху твърда площадка имаше много дискусии дали е удачно да се отглеждат червеите по тази технология. Въпреки това ние я въведохме и не сгрешихме.Сега вече много колеги започнаха да ни копират и също я въведоха. При технологията за отглеждане на калифорнийските червеи върху твърда площадка за терен на фермата са подходящи всички площадки, които са от бетон или асфалт и които са леко наклонени. При тази технология лехите с червеите се разполагат директно върху площадката.Преди да се разположат лехите с калифорнийските червеи площадката предварително трябва да бъде добре почистена и изметена. Лехите с червеите задължително се разполагат по посока на наклона за да може при валеж и поливане водата да се отцежда.
Когато фермата за калифорнийски червеи ще се разполага върху почва, то предварително се оформят „корита” от материя, която пропуска при дъжд и поливане водата, но не позволява червеите да бягат в почвата.
При тази технология за оглеждане на калифорнийски червеи първо върху почвата се забиват колчета с р-р 4х4х75 см. Първо се прави една права редица от колчета ,в която колчетата са на 50см едно от друго.
Колчетата се забиват вертикално, като се оставят 50см от тези колчета да стърчат над почвата , а останалата част е забита в земята.Дължината на редицата зависи от това колко дълга ще ни бъде лехата с червеите, но не е много удачно тя да надвишава 50м.
Успоредно на тази редица от колчета се прави друга такава по същият начин. Разстоянието между редиците зависи от това каква ширина предпочитаме да има лехата с калифорнийските червеи. Ние препоръчваме тя да е 1м, но е възможно тя да достигне и 2.м
Ако сме избрали лехата да е широка 1м то втората успоредна редица от колчета също я забиваме на разстояние 1м от първата. Накрая на повърхността на колчетата закрепяме с помощта на пирони 2мм тел. За тази тел в последствие закрепяме (зашиваме) платното за червеите. Ако сме избрали ширината на лехата с калифорнийските червеи да бъде 1м, то ширината на платното за червеите трябва да бъде 2,1м и с дължина, колкото ще бъде дълга лехата плюс още един метър. От това платно се оформя „коритото” на лехата.

Платното се разполага на дъното директно върху почвата и от двете страни от колчета с негова помощ се правят стените на лехата с калифорнийски червеи.
Лехата с калифорнийските червеи и по тази технология на отглеждане задължително се разполага по посока на наклона.

При избора на терен за създаване на фермата за калифорнийски червеи трябва да се има впредвид, че в този бизнес най-големият разход е торът , с който ще се хранят червеите и по-скоро неговият транспорт до фермата. За това е най-добре фермата да се разположи максимално близо до ферма или ферми ,от които ще се взима торът.
Друго много важно нещо при изборът на терен за фермата е на това място да има достатъчно вода, с която да се поливат лехите с калифорнийските червеи. За предпочитане е водата да не е хлорирана.

Фермата за калифорнийски червеи може да бъде разположена и в овощна градина , като лехите се разполагат под короните на дърветата.

Това е една много добра комбинация, защото на сянка под дърветата червеите ще се развиват много по-добре, а и за развитието на дърветата течността, която се отделя при поливането на лехите е много хранителна.

ХРАНА
След като вече сме избрали терена и сме го подготвили вече можем да положим на дъното на леглата материалът с червеите, който вече сме закупили от съществуваща вече ферма.

Червеите се транспортират основно в чували, заедно с част от торта, който сме взели от готово за размножаване легло. За ориентир можем да кажем, че червеите необходими за 1кв.м заедно с количеството тор, в който се транспортират се побират в два чувала, които общо приблизително тежат 60кг.

Тези два чувала с червеи след като се транспортират до новата ферма се изсипват на площ от 1кв.м от лехата .

След като се изсипят червеите пристъпваме към тяхното хранене.
За целта слагаме отгоре един слой с дебелина от около 5см с полуугнила тор. Този слой служи за храна на червеите за около две седмици след което се полага нов такъв слой и тази процедура се извършва на всеки две седмици през целият активен сезон, който е от 15 март до 15 декември приблизително.

Тази храна за червеите задължително се полива, защото червеите нямат зъби, а смучат торта.

За храна на червеите може да се използва всякакъв вид животинска тор, както друга органична материя, като растителна маса, дървесина, хранителни остатъци и др. Те обаче задължително трябва да са полуугнили . Най-често в България за храна на калифорнийските червеи се използва полуугнил говежди оборски тор. Сламата в него е полезна за червеите и не е замърсител. Храната на червеите обаче задължително се почиства от механични примеси, каквито са пръста, камъните и всички други неорганични материали.

ВОДА

В лехите с калифорнийските червеи целогодишно се поддържа около 80% влажност.
Това става като лехите се поливат с вода един-два пъти седмично в зависимост от сезона и климатичните условия. За целта може да се полива ръчно, но може да се изградят и оросителни или дъждовални инсталации.
За малки ферми това не е рентабилно.

ТЕМПЕРАТУРА

Относно температурата, калифорнийските червеи се развиват добре във всички части на България. При екстремно високи температури се препоръчва по-често оросяване на лехите с червеите.

При ниски температури, каквито са през зимният сезон червеите се предпазват от студа ,като предварително в началото на декември месец върху лехите се полага по-дебел слой с оборски тор (около 10 см) и лехите се покриват с полиетилен . Така положеният полиетилен се отваря 1-2 пъти при топло време през целият зимен сезон.
За предпазване на червеите от светлината, която дразни и убива червеите, както и за запазване на влагата и предпазване от висока температура е препоръчително лехите да се покриват през летният сезон. За целта могат да се използват рогозки от тръстика, черги, засенчващи мрежи и др.

РАЗМНОЖАВАНЕ

Червеите се размножават изключително бързо. През активният сезон за три месеца и при добро гледане те удвояват своя брой (своята гъстота ). Когато достигнем тази максимална за тях гъстота ние можем да извадим от лехите половината червеи и да заредим с тях нова леха със същата площ. Така за една година при добро гледане от една леха можем да получим 8 пъти повече лехи.От една леха първо можем да получим още една. След три месеца от тези две лехи можем да получим още две и след още три месеца да имаме общо 8 лехи с червени калифорнийски червеи. Така за няколко години всеки амбициозен фермер може да създаде много голяма ферма за калифорнийски червеи.

Самото разделяне на червеите се извършва, като с помощта на една по-гъста вила ние отнемем половината от горният слой от лехата с калифорнийските червеи (там до където се вижда, че има червеи).

При добри условия на гледане червеите винаги се намират в повърхностният слой на лехата до около 10см.

Този отнет слой с червеи залагаме за гледане в ново легло. Ако червеите са достигнали максималната си гъстота и ние не отнемем половината от тях, те се саморегулират и не увеличават повече гъстотата си с години, до момента когато пак отнемем част от тях.

БИОТОР (БИОХУМУС)

За да произведем качествен Биотор (Биохумус), преработката трае 12м и готовата продукция се вади веднъж годишно.

Ваденето на червеите от готовият Биотор (Биохумус) става по същият начин както при разделянето, но тогава с помощта на гъстата вила ние отнемаме целият повърхностен слой от лехата докъдето има червеи. Този слой ,в който са червеите, можем да сложим директно в нови подготвени легла. Можем да ги сложим и временно в чували докато извадим готовият Биотор (Биохумус) и после пак да ги върнем в същите лехи.
Биотора (Биохумуса) се намира в долният слой на лехата под слоят ,в който има червеи.
Този долен слой, когато го извадим, го съхраняваме на сянка на сухо място.При ваденето той е с около 80% влажност. Качественият Биотор (Биохумус) при продажбата му трябва да бъде с около 50% влажност. За това ние го оставяме за съхранение на проветриво място докато намали влажността си до 50% и след това го пресяваме, пакетираме и продаваме.

УСПЕХ